سوئیچ های سیسکو (Switches Cisco) جزء برترین محصولات سیسکو است که مدیریت در تجهیزات شبکه را با بهترین خدمات امنیتی برای مشتریان انجام می دهد.

سیسکو ، سوییچ های خود را در سری های مختلف برای کارائی های مختلف و مناسب شبکه های متفاوت (از لحاظ اندازه، میزان دسترسی به اینترنت و حجم داده انتقالی) ارائه کرده است و با بکارگيري نوآوری‌های سیسکو همچون «EnergyWise» با مديريت انرژي در عملیات شبکه صرفه‌جویی خواهد شد.

سوییچ های سیسکو بر حسب لایه های کاربردی به دو لایه 2 و 3 تقسیم بندی می شنوند که به طور کلی سوییچ های لایه 3 میتوانند به عنوان مدیریتی هم استفاده شوند ولی سوییچ های لایه 2 این امکان را ندارند.

سوئیچ لایه سه سیسکو ، ابزاری همه فن حریف است که پاسخگوی گستره وسیعی از نیازهای شبکه است ، محدودیت تعداد پورت روتر را نداشته و همچنین از فناوری ASIC برای پردازش استفاده میکند که این باعث load کمتر و سرعت بیشتر است.

در واقع سوئیچ ها با VLAN ها کاردارند و این امکانات روتینگی لایه سه ، این مزیت را به سوئیچ های Cisco میبخشد که بتوانند ترافیک این VLAN ها را هم Route کنند .