راهکار کنترل دسترسی به شبکه

رواج لپ تاپ، تبلت، گوشی های هوشمند در کنار ارتقا سطح آگاهی کاربران تهدیدات و مشکلات بسیاری را برای سازمانها ایجاد می کند. چنانکه کاربران با ورود و اتصال سیستم های شخصی به شبکه سازمان سیاست های امنیتی سازمان را نا دیده گرفته و شرایط بروز تهدید را ایجاد می نمایند. از این رو راهکاری که بتواند سیستم های کامپیوتری را قبل از اتصال به شبکه مورد ارزیابی قرار داده و در صورت حائز شرایط بودن اجازه دسترسی به شبکه را صادر نماید بسیار پر اهمیت است.

  • کنترل دسترسی به شبکه با استفاده از پروتکل های IPSec، 802.1x، DHCP و VPN
  • امکان کنترل دسترسی شبکه بر مبنای آدرس فیزیکی امکان کنترل دسترسی به شبکه بر مبنای شرایطی چون اتصال به دامین، داشتن نرم افزار ضد بد افزار، دیواره آتش و …
  • امکان ارتباط با سرور CA برای رمز نگاری ارتباطات
  • امکان ایجاد بستر Dynamic VLAN در شبکه