لایسنسهای سایبروم

مشتریات سایبروم می توانند اشتراکهای یکساله ، دوساله و سه ساله سایبروم را بصورت یکجا یا جداگانه بنابر نیاز امنیتی خود خریداری نمایند :
لایسنسهای جداگانه سایبروم :

  • لایسنس ضد ویروس و ضد بد افزار سایبروم (Antivirus and Antispyware)
  • لایسنس آنتی اسپم (AntiSpam)
  • لایسنس فیلترینگ وب و نرم افزارهای تحت اینترنت (Web and Application Filter)
  • لایسنس سیستم جلوگیری از نفوذ (IPS)
  • لایسنس فایروال نرم افزارهای تحت وب (Web Application Firewall)
  • لایسنس Outbound Anti-Spam
  • لایسنس پشتیبانی 5*8 یا 7*24

لایسنس های یکجا سایبروم (Cyberoam Bundled Subscription)

  • Security Value Subscription (SVS)

این لایسنس امنیتی پاسخگوی نیاز سازمانهایی است که نیازمند امنیت پست الکترونیکی (Mail Server Security) نمی باشند . لایسنس SVS شامل آنتی ویروس و آنتی بد افزار ، فیلترینگ وب و نرم افزارهای تحت اینترنت ، سیستم جلوگیری از نفوذ ، پشتیبانی 5*8 می باشد .

  • Total Value Subscription (TVS)

این لایسنس امنیتی پاسخگوی نیاز سازمانهایی است که نیازمند امنیت جامع و کامل می باشند . لایسنس TVS شامل آنتی ویروس و آنتی بد افزار، آنتی اسپم ، فیلترینگ وب و نرم افزارهای تحت اینترنت ، سیستم جلوگیری از نفوذ ، پشتیبانی 5*8 می باشد .

  • Comprehensive Value Subscription (CVS)

این لایسنس پاسخگوی تمام نیازهای امنیتی سازمانهایی است که میزبان نرم افزارهای کاربردی تحت وب می باشند . لایسنس CVS شامل آنتی ویروس و آنتی بد افزار، آنتی اسپم ، فیلترینگ وب و نرم افزارهای تحت اینترنت ، فایروال نرم افزارهای تحت وب ، سیستم جلوگیری از نفوذ ، پشتیبانی 7*24 می باشد .

امکانات امنیتی UTM سایبروم که به همراه دستگاه ارائه گردیده و شامل هزینه اضافه نمیباشد
FirewallIPv6 ReadyiView Wi-Fi Security1, 2
IPSec & SSL VPNBandwidth ManagementIM Archiving & Controls
3G/4G/WiMAX Support2Multiple Link ManagementBasic Anti-Spam (RBL Service)
1فقط دستگاه های سری CRwi & CRwiNG
2در UTM های مجازی سایبروم پشتیبانی نمیگردد.