راهکار جلوگیری از نشت اطلاعات

بزرگترین سرمایه سازمان اطلاعات حیاتی آن می باشد. راهکارهای جلوگیری از نشت اطلاعات پس از جستجو و یافتن اطلاعات حیاتی، آنها را مانیتور کرده و قدرتمندانه خروج آنها از سازمان را مدیریت خواهد کرد. با این راهکار امکان سرقت اطلاعات چه از طریق کاربران داخلی و چه نفوذ گران خارجی به حداقل می رسد.

  • اعمال کنترل و محافظت بر روی ترافیک عبوری از شبکه
  • اعمال کنترل و محافظت بر روی سیستمهای پایانی
  • بهره گیری از الگوریتم های هوش مصنوعی منحصر به فرد و دقیق برای شناسایی اطلاعات حیاتی
  • اعمال کنترل بر روی تمامی درگاه ها و روش های خروج اطلاعات
  • رمزنگاری اطلاعات حیاتی
  • گزارش گیری بسیار قدرتمند و دقیق
  • مدیریت ساده و کارآمد
  • شناسایی اطلاعات حیاتی بر روی پایگاه داده ها و پوشه های اشتراک گذاری شده به صورت خودکار بهره گیری از OCR قدرتمند جهت تبدیل فایل های عکس و PDF به متن و شناسایی محتویات آنها